Fantazi İplik
Fancy Yarn

Fantazi iplik , kullanılan ham madde, üretim ve materyal özellikleri değiştirilmek suretiyle farklı efektler verilerek üretilmiş, renk ve/veya form açısından dekoratif düzgünsüzlük içeren, klasik iplik yapısından farklı iplik tipidir.

Fantazi iplikler, iplik yapısı yanında görünüm ve estetik yönü ağır basan, günün modasına göre değişik formlarda üretilen iplik türleridir.

Tekstil endüstrisinin gelişimi, yıllar boyu insanları daha farklı tekstil dokulara elde etmeye, yönlendirmiştir.

Daha çok görsel özelliği ön planda olan kumaşlar elde etmek için ise normal ipliklerle kıyaslanmayacak kadar değişik yapıları olan fantezi iplikler geliştirilmiştir. Fantazi iplikler özel siparişler üzerine üretildiğinden uzun süreden beri tekstil endüstrisinin özel bir parçası olarak kaldı ve yüz yıllardır çoğunlukla dekoratif amaçlar için üretildi.

Bu iplikler genellikle tekstil yapılarının küçük bir kısmında kullanılmışlardır.

Son yılarda teknolojik gelişmelerden olumlu etkilenmesi ve rekabet ortamının getirdiği yenilikler bu sektörün atılım yapmasında önemli rol oynamıştır.

Yeni yeni gelişmekte olan bu endüstri dalının yeterli ilgiyi görmesi geç olduğundan, bu konu üzerinde yapılan araştırmalar daha çok fabrikaların kendi ürünlerinin ve kendi makinelerinin üzerine olmuştur.

Fantazi iplikler insanların hayal gücü ilgili olduğundan oldukça geniş bir çeşitlilik sunmaktadır.

Yani renk ve biçimlerin istenildiği kadar kullanılabilmesi sadece bir iplik türünün bile araştırılmasının ne kadar geniş olacağını göstermektedir.

Günümüzde sıklıkla kullanılan Fantezi iplik türleri lup, bukle, hav, düğüm ve düz ipliklerdir. 

Resimler
Fancy Yarn

fancy yarn

Kullanım
alanları

- Bayan dış giyim
- Örme giysiler
- Dokuma

- Kravat
- Güneşlik
- Perde

Bakım

  
Kalite Belgesi