01.04.2019
Temel Değerler
temel değerler
01
GÜVEN VE DÜRÜSTLÜK
GÜVEN ve DÜRÜSTLÜK öncelikli çalışılması ve bu önceliği benimseyen iş birlikleri yapılması.
02
İNSANA DEĞER
Kuruluş içindeki ve dışındaki tüm ilişkilerin İNSANA DEĞER yaklaşımıyla şekillendirilmesi.
03
ÇEVREYE DUYARLILIK
Ürünlerin ve üretim süreçlerinin ÇEVRE DUYARLILIĞI taşıması.
04

SADAKAT
Verilen söze ve zaman planlamalarına SADIK kalınması.