01.04.2019
İnsan Kaynakları
insan kaynakları
İhtiyaç duyulan pozisyonlara ilişkin iş ilanları hem gazetelerde hem de kurumsal web sitemizde yayınlanır. Yapılan başvuruların ön değerlendirmesinin ardından, uygun bulunan adaylar yüz yüze görüşmeye davet edilir. Başvuru sahipleri; eğitim, geçmiş iş deneyimleri, bireysel yetkinlik ve yetenekler, sorumluluk bilinci ile iş odaklılık açısından değerlendirilir ve uygun bulunanlar Hirasim ailesine katılır.

Doğru iş gücünün doğru pozisyonda istihdam edilmesi ilkesine özellikle önem verilerek; bu sayede hem verimliliğin yüksek tutulması hem de tüm çalışanlarımızın yaptığı işten mutlu olması sağlanır. Firmamızın “Misyon, Vizyon ve Değerler”ini benimseyen, bu çerçevede kurumsal gelişime katkı sunacak çalışanlara öncelik verilir.